Osaka

JR

 • Tokaido Line (0)

 • Kansai Main Line (0)

 • Osaka Loop Line (0)

 • Sakurajima Line(Yumesaki Line) (0)

 • Fukuchiyama Line (0)

 • Katamachi Line (0)

 • Hanwa Line (0)

 • Kansai Airport Line (0)

 • Tozai Line (0)

Kintetsu

 • Kintetsu Osaka Line (0)

 • Kintetsu Nara Line (0)

 • Kintetsu Shigi Line (0)

 • Kintetsu Minami Osaka Line (0)

 • Kintetsu Nagano Line (0)

 • Kintetsu Domyoji Line (0)

 • Kintetsu Keihanna Line (0)

 • Kintetsu Nishi-Shigi Cable Line (0)

Osaka Higashi Line

 • Osaka Higashi Line (0)

Keihan Electric Railway

 • Keihan Main Line (0)

 • Keihan Katano Line (0)

 • Keihan Oto Line (0)

 • Keihan Nakanoshima Line (0)

Hankyu Railway

 • Hankyu Kyoto Main Line (0)

 • Hankyu Senri Line (0)

 • Hankyu Kobe Main Line (0)

 • Hankyu Takarazuka Main Line (0)

 • Hankyu Minoo Line (0)

Hanshin Electric Railway

 • Hanshin Main Line (0)

 • Hanshin Nanba Line (0)

Nosé Railway

 • Nosé Railway Myoken Line (0)

Nankai Railway

 • Nankai Line (0)

 • Nankai Takashinohama Line (0)

 • Nankai Tanagawa Line (0)

 • Nankai Kouya Line (0)

 • Nankai Airport Line (0)

 • Nankai Shiomibash Line (0)

Hankai Tramway

 • Hankai Tramway Hankai Line (0)

 • Hankai Tramway Uemachi Line (0)

Osaka Metro

 • Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (0)

 • Imazatosuji Line (0)

 • Midosuji Line (0)

 • Tanimachi Line (0)

 • Yotsubashi Line (0)

 • Chūō Line (Osaka) (0)

 • Sennichimae Line (0)

 • Sakaisuji Line (0)

 • Nankō Port Town Line (0)

Osaka Monorail

 • Osaka Monorail (0)

 • Osaka Monorail Saito Line (0)

Kita Osaka Express Railway

 • KitaOsaka Express Railway (0)

Semboku Rapid Railway

 • Senboku Rapid Railway (0)

Suzuma Railway

 • Suzuma Railway (0)

Tìm kiếm theo yêu cầu đã chọn

Chọn tiếp tên ga