Sendai-shi Aoba-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 32
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ブラントワール仙台葉山町 108号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.41㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台木町 105号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台葉山町 301号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台葉山町 302号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台宮町 212号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Tohoku Line Sendai đi bộ 15 phút
JR Senzan Line Toshogu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台木町 104号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台葉山町 310号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.41㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台木町 110号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台宮町 424号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Tohoku Line Sendai đi bộ 15 phút
JR Senzan Line Toshogu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台宮町 409号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Tohoku Line Sendai đi bộ 15 phút
JR Senzan Line Toshogu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台木町 102号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台宮町 531号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Tohoku Line Sendai đi bộ 15 phút
JR Senzan Line Toshogu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 51,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台宮町 611号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Tohoku Line Sendai đi bộ 15 phút
JR Senzan Line Toshogu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 51,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ブラントワール仙台葉山町 202号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông JR Senzan Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Sendai Municipal Subway Nanboku Line Kita-Sendai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 405号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス角五郎 【(仮称)角五郎2丁目マンション】

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Sendai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス角五郎 【(仮称)角五郎2丁目マンション】 102号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Sendai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス角五郎 【(仮称)角五郎2丁目マンション】 202号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Sendai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.28㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 1102号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 1003号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 1002号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス八幡 【(仮称)八幡1丁目マンション】

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Kokusai Center đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス八幡 【(仮称)八幡1丁目マンション】 104号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Kokusai Center đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス八幡 【(仮称)八幡1丁目マンション】 201号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Kokusai Center đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.97㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス八幡 【(仮称)八幡1丁目マンション】 301号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Kokusai Center đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.97㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 1006号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 1106号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ仙台上杉 403号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai Municipal Subway Nanboku Line KitaYobancho đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス角五郎 【(仮称)角五郎2丁目マンション】 203号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Sendai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネス八幡 【(仮称)八幡1丁目マンション】 206号室

Địa chỉ Miyagi Sendai-shi Aoba-ku
Giao thông Sendai City Subway Tozai Line Kokusai Center đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2022 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sendai-shi Aoba-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống