Về cho thuê nhà đất bất động sản ở Nhật

Nước

1.Làm thế nào để bắt đầu sử dụng

Ở Nhật, nước được cung cấp bởi công ty cấp nước. Để mở dịch vụ, giống như thủ tục điện và ga, bạn phải đăng kí với công ty cấp nước ở nơi mình chuyển tới qua điện thoại hoặc FAX, internet. Việc đăng ký bắt đầu hoặc ngừng sử dụng nước, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của Công ty cấp nước Tokyo trước từ 3-4 ngày. Tất nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu, chúng tôi Global Trust Network sẽ thay bạn làm thủ tục đăng ký mở dịch vụ.

2.Thận trọng sử dụng

・Thời gian sử dụng dịch vụ
Thời gian hợp đồng có hiệu lực được tính kể từ khi người sử dụng kí hợp đồng với công ty cấp nước, cho đến khi thông báo ngừng sử dụng dịch vụ. Do đó, khi ngưng sử dụng dịch vụ, đừng quên thông báo với công ty cấp nước.

3.Thông tin liên lạc

Các vấn đề về rò rỉ nước hoặc hỏng đường ống dẫn nước hãy liên hệ với công ty cấp nước mà bạn ký hợp đồng. Đối với khu vực thủ đô có thể liên hệ theo số điện thoại dưới đây.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng 23 quận Tokyo
Công ty cấp nước Tokyo TEL:03-5326-1101

4.Liên lạc khẩn cấp

Về các thủ tục bắt đầu cũng như ngừng sử dụng dịch vụ, có thể liên lạc theo địa chỉ dưới đây (đối với khu vực thủ đô)

Công ty cấp nước Tokyo TEL:03-5326-1101
Công ty cấp nước Tokyo FAX:03-3344-2531

5.Phí sử dụng

Hàng tháng sẽ có 1 ngày được chỉ định làm mốc để từ đó tính tiền nước. Để biết ngày được chỉ định vui lòng xem trong phiếu kê khai. Tiền nước được tính dựa theo đồng hồ nước, thu 2 tháng 1 lần. Trong hường hợp bắt đầu hoặc ngừng sử dụng dịch vụ vào giữa tháng, tiền nước sẽ được tính theo số ngày đã sử dụng.

6.Phương thức thanh toán

・Tài khoản ngân hàng
Hệ thống ngân hàng sẽ trừ số tiền tiết kiệm trong tài khoản của bạn vào tiền nước. Nếu đăng ký trả tiền nước qua tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được giảm 50 yen mỗi tháng (500yen mỗi năm).

・Thẻ tín dụng
Nếu bạn có thẻ tín dụng, sau khi đăng ký bạn có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ. Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, đóng dấu, hãy gửi lại qua đường bưu điện. Việc hoàn tất thủ tục chuyển khoản qua thẻ tín dụng có thể mất từ 1 đến 2 tháng. Ngoài ra cũng có những vùng không hỗ trợ trả qua thẻ tín dụng. Vui lòng trao đổi với công ty cấp nước để biết thêm.

・Chuyển tiền
Với phương pháp này bạn có thể trực tiếp trả tiền ở những nơi như cửa hàng tiện lợi. Tới ngày thanh toán, hoá đơn cùng với “Bảng kê khai khối lượng nước tiêu thụ” sẽ được gửi tới nhà.

7.Đình chỉ sử dụng

Khi bạn chuyển đi khỏi căn hộ đang sống, cũng giống như với điện, ga, bạn phải thông báo huỷ hợp đồng nước. Có thể thông báo qua điện thoại, FAX, hoặc internet. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy để Global Trust Network giúp bạn. Dưới đây là những thông tin bạn cần cung cấp cho công ty cấp nước thông qua điện thoại hoặc internet.

  • Địa chỉ muốn ngừng sử dụng dịch vụ
  • Tên người sử dụng
  • Địa chỉ sau khi chuyển đến, cách thức liên lạc
  • Ngày ngừng sử dụng dịch vụ
  • Hình thức thanh toán

※Tiền nước sẽ được tính cho đến thời điểm ngừng sử dụng dịch vụ
Bạn có thể chọn hình thức thanh toán qua điện thoại hoặc internet.