Về cho thuê nhà đất bất động sản ở Nhật

Người bảo lãnh

1.Người bảo lãnh là gì ?

Đối với chủ nhà, cần phải tránh những rủi ro xảy ra trong trường hợp người thuê nhà mất việc, đau ốm, v.v dấn đến mất khả năng chi trả tiền nhà, hoặc trường hợp mất liên lạc với người thuê nhà.

Do đó, thông thường bắt buộc phải có người bảo lãnh. Theo pháp luật quy định, người bảo lãnh phải có trách nhiệm lớn tương đương với người ký hợp đồng, nên thông thường người trong gia đình sẽ đứng ra bảo lãnh.

2.Tìm một người bảo lãnh …

Chế độ người bảo lãnh của Nhật Bản đối với người nước ngoài cần thuê nhà trở thành một vấn đề lớn.

Điều kiện người bảo lãnh cần có là “phải là người Nhật”, “có thu nhập ổn định”. Đương nhiên, thông thường thân nhân của người nước ngoài cũng là người nước ngoài, nên sẽ gặp khó khăn lớn khi tìm người bảo lãnh. Người Nhật thường suy nghĩ “Chỉ đứng tên thôi chưa đủ” nên phần lớn các trường hợp nhờ bạn bè đứng tên đều không được chấp nhận.

3.Công ty bảo lãnh

Ngay cả với người Nhật thì việc tìm người bảo lãnh cũng rất khó khăn, nên những năm gần đây các công ty bảo lãnh nhà đất trở nên phổ biến. Tuỳ theo từng công ty mà quy định cũng khác nhau. Các hình thức bảo lãnh thường gặp: công ty bảo lãnh kiêm người bảo lãnh (trong trường hợp này việc điều tra thông tin của người thuê nhà sẽ được thông qua dễ dàng hơn) hoặc công ty bảo lãnh kiêm địa chỉ liên lạc khi cần (để tránh các rủi ro về tiền bạc). Các công ty bảo lãnh không đi kèm người bảo lãnh hoặc địa chỉ liên lạc khi cần chiếm tỉ lệ rất nhỏ trên toàn bộ các công ty bảo lãnh. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng các công ty thẻ tín dụng.

Dưới đây là mức phí tham khảo.

Các công ty bắt buộc phải thiết lập một người bảo lãnh
Đối với công ty kiêm người bảo lãnh, bạn phải trả khoảng 30% tổng tiền nhà, phí quản lý, phí gửi xe v.v của 1 tháng. Chỉ phải trả 1 lần duy nhất khi ký hợp đồng.

Các công ty bắt buộc phải thiết lập một liên hệ khẩn cấp
Đối với công ty kiêm địa chỉ liên lạc khi cần, mức phí sẽ là khoảng 50% đến 70% tổng tiền nhà, phí quản lý, phí gửi xe v.v của 1 tháng, thanh toán khi ký hợp đồng. Ngoài ra, thông thường từ năm sau trở đi mỗi năm sẽ phải nộp thêm khoảng 10000 yen phí bảo lãnh hàng năm.

Trên đây là 2 hình thức công ty bảo lãnh thường gặp nhất, tuy nhiên tuỳ theo từng công ty mà chế độ sẽ rất khác nhau, nên lưu ý đọc kỹ để nắm rõ thông tin. ※Thông thường, người thuê nhà không được chọn công ty bảo lãnh, mà sẽ do công ty quản lý chỉ định.