Keihan Keishin Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 山科SQUARE

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Yamashina-ku
Giao thông Tokaido Line Yamashina đi bộ 12 phút
Keihan Keishin Line Shinomiya đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,500 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.63㎡ -

Thông tin

chung cư プリマード御陵

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Yamashina-ku
Giao thông Kyoto Subway Tozai Line Misasagi đi bộ 1 phút
Tokaido Line Yamashina đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.75㎡ -

Thông tin

chung cư 上伊ハイツ山科

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Yamashina-ku
Giao thông Tokaido Line Yamashina đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1980 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (7,000 yen) - / - / 50,000 yen / - 2DK / 42.10㎡ -

Thông tin

chung cư 上伊ハイツ山科

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Yamashina-ku
Giao thông Tokaido Line Yamashina đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1980 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (7,000 yen) - / - / 50,000 yen / - 2DK / 43.70㎡ -

Thông tin

chung cư 上伊ハイツ山科

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Yamashina-ku
Giao thông Tokaido Line Yamashina đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1980 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (7,000 yen) - / - / 50,000 yen / - 3DK / 54.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống