Yokohama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư パルコーポ・アイII

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nakayama đi bộ 5 phút
Yokohama Green Line Nakayama đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 24.27㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニック

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 3 phút
Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.02㎡ -

Thông tin

chung cư シャイニー長津田

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.77㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic中山

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nakayama đi bộ 4 phút
Yokohama Green Line Nakayama đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.44㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic中山

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nakayama đi bộ 4 phút
Yokohama Green Line Nakayama đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.44㎡ -

Thông tin

chung cư コリーヌIshihara

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.98㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic中山

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nakayama đi bộ 4 phút
Yokohama Green Line Nakayama đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.44㎡ -

Thông tin

chung cư シャイニー長津田

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.77㎡ -

Thông tin

chung cư コリーヌIshihara

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.98㎡ -

Thông tin

chung cư シャイニー長津田

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.77㎡ -

Thông tin

chung cư フレア町田

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Yokohama Line Kobuchi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.70㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ相模原

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Sagamihara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ相模原

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Sagamihara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

chung cư フレア町田

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Yokohama Line Kobuchi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.70㎡ -

Thông tin

chung cư フィル・ドゥ・ボヌール橋本

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto đi bộ 5 phút
Yokohama Line Hashimoto đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư フィル・ドゥ・ボヌール橋本

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto đi bộ 5 phút
Yokohama Line Hashimoto đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンステイ

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Sagamihara đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 52,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.17㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic相模原

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Sagamihara đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (8,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.05㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống