Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Công cy cổ phần Global Trust Network (GTN), song song với việc cung cấp các dịch vụ, việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích đúng đắn cũng là trách nhiệm to lớn của chúng tôi. GTN cam kết đặt ra phương châm hành động cũng như các quy định về bảo mật thông tin, đồng thời cam kết tuân thủ luật pháp về bảo mật thông tin cá nhân.

Phương châm hành động

  • 1) GTN thực hiện tuyên truyền giáo dục nhân viên, đồng thời, xác lập thể chế bảo mật thông tin, mọi thông tin cá nhân sẽ do người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân quản lý.
  • 2) Đối với thông tin cá nhân thu thập thông qua máy tính điện tử, GTN sử dụng hệ thống kỹ thuật an ninh bảo mật hợp lý, đảm bảo ngăn chặn mọi hành vì xâm nhập, lấy cắp thông tin cá nhân từ bên ngoài.
  • 3) Đối với thông tin cá nhân khách hàng cung cấp, đứng trên cương vị chịu trách nhiệm làm hợp đồng cho khách hàng, GTN sử dụng các thông tin đó với mục đích phục vụ cho lợi ích của khách hàng.
  • 4) Đối với thông tin cá nhân khách hàng cung cấp, nếu như không có lý do thoả đáng, GTN cam kết không để lộ thông tin cho các tổ chức hoặc cá nhân thứ ba nào khác.
  • 5) Trong trường hợp cần khách hàng cung cấp thông tin, GTN cam kết chỉ thu nhận trực tiếp thông tin từ khách hàng hoặc thông qua bên thứ 3 trong phạm vi cho phép.
  • 6) Trong trường hợp cần chuyển giao thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ 3, đối với những thông tin tối mật, GTN cam kết tuân thủ đúng quy tắc, đảm bảo không thể rò rỉ phát tán thông tin từ phía bên tiếp nhận thông tin.
  • 7) Nếu khách hàng có nguyện vọng xác nhận, đính chính thông tin đã cung cấp, GTN sẽ thực hiện trong phạm vi cho phép. Trong trường hợp đó vui lòng quay lại văn phòng để làm việc với chúng tôi.
  • 8) GTN cam kết, song song với việc tuân thủ pháp luật Nhật Bản về việc bảo mật thông tin cá nhân, sẽ tiếp tục phát triển, cải tiến phương châm hành động để tạo ra dịch vụ ngày một tốt hơn.

Mọi thắc mắc, phản hồi, góp ý, đính chính về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của GTN, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.

Nơi tiếp nhận thông tin

Công ty cổ phần Global Trust Network
Điện thoại:03-6804-6801
Số FAX:03-6804-6802
E-Mail:info@gtn.co.jp

※ Nội dung chính sách bảo mật này có thể được chỉnh sửa lại dựa theo thay đổi của bộ luật ban hành